Styrelsen och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

fateg-verksamhetverksamhetsberc3a4ttelse-2018

Styrelsen 2020

Elisabet, ordf

Eva, Kassör & Sekreterare

Marica, ledamot

Jonas, ledamot

Anna, ledamot

Susanna, suppleanter

Jessicka , suppleanter

Jenny, Revisor