Styrelsen och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018
FATEG Verksamhetverksamhetsberättelse 2018

Styrelsen 2019

Inger Sohlman, ordf
Elisabet Berg, kassör
Eva Holmström, Sekreterare
Marica Helmersson, ledamot
Jessicka Stålstierna , ledamot
Anna Jernstedt, suppleanter
Monica Sjöberg, suppleanter
Jenny Granberg, Revisor