Om FATEG

Föreningen Anhörig Till En Gärningsman F.A.T.E.G. Föreningen FATEG är en religiöst och politiskt obunden förening som har sitt säte på Gotland. Det mesta av verksamheten sker dock i Stockholm och övriga landet. FATEG är en ideell förening med syfte att:

 
– genom opinionsbildning, föredrag och information verka för att media och samhälle ska förstå att även anhöriga till gärningsmän behöver hjälp och stöd efter en anhörigs brott.

 
– inom föreningen, stötta, hjälpa och råda varandra och andra drabbade, i liknande situation, såväl vid anhållande, häktestid, rättegång och fängelsevistelse.

 
– verksamheten ska präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för människor och deras livssituation.

 
verka brottsförebyggande genom informationsspridning.